Skip to main content

právník / právnička oddělení právního odboru kancelář ředitele (doba určitá, zástup za MD)

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: OD 22.980,- KČ DO 33.790,- KČ DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 11. 5. 2022

Zveřejněno: 4. 10. 2021

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Koníček

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka právní agendy zajišťuje výkon komplexních právních činností souvisejících s agendou odboru kancelář ředitele, zejm. se podílí na zadávání veřejných zakázek, včetně tzv. odpovědného zadávání; zajišťuje právní poradenství ve věcech pracovněprávních, dále ve věcech správy majetku a soukromoprávních smluv; zabezpečuje právní náležitosti dokumentů související s krizovým řízením; vede odvolací správní řízení a zabezpečuje právní garanci materiálů odboru kancelář ředitele. (Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou).

Kontaktní pracovník:  Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele,  telefon 541 651 261; Mgr. Kateřina Hudeová, vedoucí oddělení právního odboru kancelář ředitele, telefon 541 65 8858

 

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • studijní obor: právo
 • znalost příslušné legislativy: zejm. postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů – znalost zákona o krajích; správního řádu, zákona o zadávání veřejných zakázek, zákoníku práce; občanský zákoník; krizového zákona, zákona o svobodném přístupu k informacím
 • splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána
 • vítána právní praxe v obdobných oblastech jako jsou uvedeny výše v Charakteristice vykonávané práce
 • vítána znalost cizího jazyka
 • výborná uživatelská znalost MS Office
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
 • tvůrčí a analytické myšlení
 • výborné komunikační, organizační i prezentační schopnosti
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení.

Nabízíme:

 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Pokud Vás obsazovaná pozice zaujala, písemnou přihlášku se strukturovaným profesním životopisem zašlete na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 11.05.2022. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

Bližší informace k výběrovému řízení naleznete na www.jmk.cz – volná místa. Všem zájemcům děkujeme!