Skip to main content

Pracovník odboru finančního – datový analytik

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 10. 11. 2022

Zveřejněno: 25. 10. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt: Ing. Jan Slavík

• koordinace datových vstupů a výstupů pro datový portál – sběr, správa a zveřejnění dat na datovém portálu
• koordinace činností k aktualizaci a tvorbě nových datových sad v rámci otevřených dat, součinnost při automatizaci procesů aktualizace
• tvorba statistických a analytických výstupů pro datový portál
• tvorba webových aplikací a vizualizace dat na datovém portále
• podílí se na tvorbě a úpravách vnitřních právních předpisů a směrnic
• podílí se na připomínkování právních předpisů týkajících se jeho působnosti
• zajišťuje archivaci dokladů související s datovým portálem
• plní další úkoly uložené vedoucím finančního odboru
Bližší informace na https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista