Skip to main content

Odborný konzultant/ka pro komunitní služby odboru sociálních věcí

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: 25 280 - 37 170 Kč, DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 11. 9. 2023

Zveřejněno: 10. 8. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Nosálová, tel.: 541 652 283

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová, tel.: 541 651 246

Odborný konzultant/ka pro komunitní služby odboru sociálních věcí                  

(pracovní poměr na dobu určitou – po dobu trvání projektu do 31.03.2026)

Charakteristika vykonávané práce: referent/referentka se podílí na deinstitucionalizaci pobytových sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem a na přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi. Podporuje vznik nových sociálních služeb, zejm. Chráněné bydlení, komunitní typ DOZP nebo DZR. Společně s dalšími odborníky zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji.

Kontaktní pracovník: Mgr. Marcela Nosálová, odbor sociálních věcí, telefon 541 652 283, e-mail: nosalova.marcela@jmk.cz

Ing. Radka Kovářová, oddělení personální odbor kancelář ředitele, telefon 541 651 246, e-mail: kovarova.radka@jmk.cz

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe v sociální oblasti (sociální práce, sociální pedagogika, apod.)
 • znalosti oboru: agenda deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb, agenda sociálních služeb komunitního typu (Chráněné bydlení, komunitní typ DOZP, DRZ)
 • další požadavky:
  • znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
  • orientace ve standardech kvality sociálních služeb,
  • znalost individuálního plánování s klientem vítána,
  • zkušenost s metodickým vedením sociálních služeb vítána,
  • schopnost samostatné i týmové práce,
  • organizační a koncepční schopnosti,
  • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti,
  • pečlivost, zodpovědnost, systematičnost,
  • dobré komunikační schopnosti,
  • uživatelská znalost MS Office,
  • řidičské oprávnění typu B.

Nabízíme:

 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku (zde) s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 11.09.2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.

Všem zájemcům děkujeme!