Skip to main content

odborný garant/ka aktivit projektu oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: OD 22.980,- KČ DO 33.790,- KČ DLE DÉLKY PRAXE (MOŽNOST OSOBNÍHO OHODNOCENÍ A ODMĚN)

Termín uzávěrky: 14. 6. 2022

Zveřejněno: 1. 3. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Lucien Rozprým

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Krajský úřad Jihomoravského kraje

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení místa

odborného garanta/garantky aktivit projektu  oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství

(pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou, max. po dobu trvání projektu, tj. nejdéle do 31.08.2023; možnost pracovního poměru na dohodu o pracovní činnosti)

Místo výkonu práce:         Cejl 73, BRNO

Platové podmínky:            se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11

Termín nástupu:                 dle dohody

 

Charakteristika vykonávané práce: odborný garant/garantka odpovídá za realizaci aktivit projektu; koordinuje sdílení výstupů, síťování mezi partnery; nastavuje odborné činnosti partnerů; účastní se porad realizačního týmu; monitoruje a kontroluje činnosti vycházející z plánu projektu; koordinuje realizaci aktivit jednotlivých partnerů; vyhodnocuje soulad  výstupů projektu s plněním stanovených priorit; zpracovává návrhy a doporučení pro realizaci nových aktivit a programů v oblasti podpory polytechniky; zodpovídá za propojení vzdělávacích aktivit škol s aktivitami neformálního a zájmového vzdělávání v této oblasti; a další činnosti.

Kontaktní pracovník:        Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit,                       odboru školství, e-mail: rozprym.lucien@jmk.cz, telefon 541 658 300

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • studijní obor: nejlépe ekonomický směr, veřejná správa
 • znalost oboru: projektové řízení
 • splnění podmínek stanovených § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • další požadavky:
 • výborná uživatelská znalost MS Office
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost aktivně přistupovat k řešení problému
 • tvůrčí a analytické myšlení
 • výborné komunikační, organizační i prezentační schopnosti
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení
 • výhodou řidičský průkaz skupiny B.

 

 

 

Nabízíme:

 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
 • získání praxe v projektovém řízení,
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
 • pět týdnů dovolené, sick days,
 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv,
 • perspektiva práce v navazujícím projektu od 1. 9. 2023 v délce 36 měsíců.

Písemnou přihlášku se strukturovaným profesním životopisem zašlete na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 14.06.2022. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.