Kontrolor/kontrolorka oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Kategorie: Právní služby

Místo výkonu práce: Brno

Typ úvazku: Práce na HPP

Odměna: od 23.390,- Kč do 34.370,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 9. 6. 2023

Zveřejněno: 7. 1. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Radka Kyzlinková

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Ing. Radka Kovářová

Charakteristika vykonávané práce:
• samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti,
• provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem,
• provádí kontroly v rámci odpovídajících operačních programů ČR k čerpání finančních prostředků EU,
• provádí kontrolu účelového využití dotací poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje,
• vyhodnocuje účinnost vnitřních kontrolních systémů příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem a navrhuje zdokonalování jejich kvality,
• zpracovává koncepci a metodiku kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
• provádí zpracování analýzy výsledků kontrolní činnosti a navrhuje opatření k nápravě,
• poskytuje metodickou pomoc,
• plní další úkoly na úrovni svěřené funkce.

Kontaktní pracovník: Ing. Radka Kyzlinková, vedoucí oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního, tel. 541 653 107.

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
• studijní obor: ekonomie, právo nebo veřejná ekonomika a správa,
• znalosti oboru: kontrola, finanční kontrola, účetnictví, rozpočet, majetková oblast, daňová oblast, veřejné zakázky, další zvláštní předpisy vztahující se ke kontrolovaným oblastem,
• orientace v příslušné legislativě: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
• další požadavky:
o výborná uživatelská znalost MS Office
o ochota dále se vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí
o analytické myšlení, schopnost aktivně přistupovat k řešení problémů
o iniciativa, odpovědnost, pečlivost, přesnost
o schopnost argumentovat
o velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti
o výborný písemný a slovní projev
o schopnost samostatné i týmové práce
o vítáno řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme:
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů,
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• 5 týdnů dovolené, 3 dny plně hrazené sick days,
• pružnou pracovní dobu,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění 1000 Kč/měsíc,
• příspěvek na Edenred Benefits Card 6000 Kč/rok,
• zaměstnanecký příspěvek kulturní akce,
• firemní mateřskou školku,
• široké možnosti dalšího vzdělávání,
• příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku se strukturovaným profesním životopisem zasílejte na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 09.06.2023.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni.

Pokud Vás nabídka obsazovaného místa zaujala, bližší informace naleznete na www.jmk.cz – volná místa.
Všem zájemcům děkujeme!

KONTAKT

Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám 1 Olomouc zobrazit na mapě

+420 585 631 054

kariernicentrum@upol.cz

Korespondenční adresa:
Křížkovského 8, Olomouc, 771 47


administrace

Provozní doba

Po: 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čt: 8:00 – 12:00
Pá: Zavřeno

Konzultace a koučink na základě předchozí dohody


Podpořili nás