Skip to main content

asistent -asistentka vedoucího odboru kancelář ředitele

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Pardubický kraj

Popis zaměstnavatele:

Krajský úřad Pardubického kraje

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Pardubice

Odměna:

Termín uzávěrky: 14. 6. 2023

Zveřejněno: 31. 5. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Bc. Petra Svatoňová

Kontaktní telefon: 466026191

Kontaktní email: petra.svatonova@pardubickykraj.cz

Další kontakt:

Asistent – asistentka vedoucího odboru kancelář ředitele

Místo výkonu práce: Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení: 8. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

zajišťuje provozní, organizační a administrativní podporu vedoucí kanceláře ředitele úřadu dle potřeb – zejména:

 • zabezpečuje došlou poštu (v písemné i elektronické podobě) vč. její evidence – elektronický systém spisové služby GINIS
 • koordinuje a zabezpečuje archivaci dokumentů útvaru
 • spolupráce na interních poradách (organizace, podklady, zápis)
 • kompletuje dokumenty na úseku evidence docházky a podkladů pro výpočet platu
 • spolupráce na tvorbě zpráv do RPk/ZPk
 • podílí se na odborných činnostech ostatních útvarů odboru v rámci domluvené kompetence,
 • podporuje koordinaci pracovního dne celého odboru, zpracovává další agendu v rámci vymezeného druhu práce

Požadavky:

 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, praxe v obdobných pozicích vítána
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • loajalita, svědomitost a ochota učit se novým věcem
 • profesionální a příjemné vystupování
 • znalost práce na PC, požadujeme znalost problematiky spisové služby GINIS

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech a praxi týkající se činností souvisejících s využíváním informačních a komunikačních technologií a ostatních administrativních činností dle uvedené charakteristiky
 • kopie dokladů osvědčujících absolvování odborných kurzů a vzdělávacích programů uvedených

v životopisu

 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky:  do 14. 6. 2023

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje

oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského náměstí 125

532 11  Pardubice