Skip to main content

Absolventský program pro NLZP – absolventy 2023

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Popis zaměstnavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Historie druhého největšího zaměstnavatele v Olomouckém kraji sahá až do roku 1896.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Zdravotnictví

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: I.P. Pavlova 6, Olomouc

Odměna:

Termín uzávěrky: 28. 2. 2023

Zveřejněno: 21. 12. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Natálie Konečná

Kontaktní telefon: 588 446 325

Kontaktní email: kariera@fnol.cz

Další kontakt:

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc v rámci Absolventského programu 2023/2024 pro nelékařské zdravotnické pracovníky vypisuje výběrové řízení k obsazení těchto pracovních pozic:

Praktická sestra
Všeobecná sestra
Dětská sestra
Porodní asistentka
Radiologický asistent
Ergoterapeut

Požadavky:

– absolvent 2023 studijních programů SZŠ, VOŠ, VŠ v uvedených nelékařských oborech;

– zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Nabízíme:

– zajímavou práci a dlouhodobou stabilitu u nejvýznamnějšího poskytovatele zdravotních služeb Olomouckého kraje;

– konkurenceschopné finanční ohodnocení;

– týmovost a přátelskou atmosféru na pracovišti;

– účast na pravidelných vzdělávacích a rozvojových programech vedených odborníkem z praxe formou společných seminářů a přednášek;

– uchazečům s výbornými předpoklady umístění na preferované pracoviště FNOL i nad rámec systemizovaných míst;

– soustavné vzdělávání a odborný růst dle oboru a zájmu na akreditovaných pracovištích, podpora zařazení do specializačního vzdělávání;

– možnost podílet se na klinických studiích a mezinárodních výzkumných projektech;

– možnost podílet se na výchově a vzdělávání studentů nelekařských zdravotnických profesí jak v rámci FNOL, tak v rámci spolupracující FZV UPOL i dalších škol;

– zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravování, cafeteria systém pro zaměstnance, nekuřácká politika organizací, možnost ubytování ad.

Uzavření pracovně právního vztahu:

– pracovní poměr ve výši úvazku 1,0 případně zkrácený pracovní poměr (výše úvazku dohodou);

– standardem FNOL je pracovní poměr na dobu určitou na dobu jednoho roku a následné prodloužení pracovního poměru.

K písemné žádosti je třeba doložit:

– strukturovaný životopis;

– motivační dopis s uvedením Vaší preference oboru / pracoviště FNOL;

– přehled absolvovaných praxí, seminářů, odborných kurzů;

– podmínkou přihlášení se do výběrového řízení je trestní bezúhonnost uchazeče.

Doporučená část písemných dokladů:

– účast na stážích, zahraničních studijních pobytech;

– účast na odborných soutěžích či na jiných akcích, kde jste působili například jako zdravotníci (kempy, tábory, sportovní soustředění);

– doporučení odborníka z praxe výhodou.

FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Přihlášky je možné zaslat nejpozději do 28. února 2023 prostřednictvím tlačítka „ODPOVĚDĚT“, které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci „Kariéra a vzdělávání“ v záložce „Kariéra a vzdělávání“ (http://kariera.fnol.cz/kariera/). V případě zaslání většího počtu příloh soubor zkomprimujte (ZIP).

Odkaz na pozici -> https://www.lmcg2.com/pd/1608581036/?rps=202