Skip to main content

Nadační fond Univerzity Palackého vyhlásil výzvu k podpoře studentských projektů!

Nadační fond Univerzity Palackého podporuje umělce, kreativce, badatele a inovátory z řad studentů magisterských a doktorských programů Univerzity Palackého.

Zájemci o podporu si mohou pořádat až o 200 tis Kč na realizaci svého vědecko-výzkumného nebo umělecko-tvůrčího projektu.

Díky Nadační fond Univerzity Palackého si již 53 stipendistů mohlo plnit své sny. Kromě potřebných peněz však získávají stipendisté mnohem víc:
 • bádají na prestižních zahraničních pracovištích
 • poznávají největší světové osobnosti oboru
 • často poprvé řídí vlastní výzkum
 • naučí se popularizovat vědu
 • pracují v mezinárodních týmech
 • mají příležitost se s námi vzdělávat
 • jsou součástí silné komunity lidí, kterým záleží na rozvoji mladých talentů, celé společnosti i naší Alma mater.

Z podpory fondu lze financovat např.:

 • cestovní náklady (stáž, konference), náklady na víza
 • náklady na ubytování, náklady na stravu
 • nákup literatury, potřebných pomůcek a vybavení pro realizaci projektu/výzkumu
 • výzkumný software
 • očkování
 • další náklady podle typu a zaměření projektu/výzkumu, vždy je potřeba položky a částky odůvodnit ve vazbě na cíl a obsah výzkumu

 

Informace k aktuální výzvě Nadačního fondu UP, která je otevřená od 13. 2. do 31. 3. 2023, najdete na webu fondu.

 1. 2. 2023 v 15:00 proběhne on-line seminář pro zájemce o podporu„Uspějte ve výzvě Nadačního fondu“, kde se můžete zeptat na vše, co vás k výzvě zajímá a budete mít příležitost s námi vaše záměry zkonzultovat. Událost najdete na Facebooku fondu.

Pokud budete mít otázky, obraťte se prosím na koordinátorku fondu Katrin Stark. katrin.stark@upol.cz