Skip to main content

Mladí vědci na UP

Sloučeniny, které působí v magnetické rezonanci jako kontrastní látka i léčivo, rostlinné hormony nepostradatelné pro růst a vývoj rostlin, nanomateriály, které mají potenciál v nových technologiích přeměny solární energie a nanoelektroniky, tele-coaching pacientů s chronickým plicním onemocněním.

To jsou vybrané příklady z mnoha projektů stipendistů – mladých talentovaných vědců Nadačního fondu Univerzity Palackého, který podporuje excelentní mezinárodní projekty z oblasti juniorské vědy a umění s významným přínosem pro společnost a rozvoj. V rámci sekce Talent ve vědě na Academia film Olomouc vám každý stipendista za 5 minut zábavně a poutavě představí svůj vědeckovýzkumný projekt s ohledem na jeho přínos pro obor, Alma Mater a celou společnost.

Mladí vědci:

  • Adam Matěj
  • Marie Pražáková
    Markéta Fuksová
  • Tamara Zlámalová
  • Petr Mocek
  • Ludmila Včelařová

Talent definujeme jako vrozenou úroveň schopností, kterou můžeme úspěšně rozvíjet ku prospěchu jednotlivce i planety. Talent management je závazkem institucí, že do svých řad budou hledat lidi odpovídající svým talentem a vytvoří podmínky pro jejich další rozvoj.

Výzkumné instituce nejsou výjimkou. Kromě talentovaných lidí potřebujeme k dosažení excelence ve vědě také rozmanitost. Synergie lidí, čerpajících z nejširšího spektra kultur, perspektiv a délky životních zkušeností maximalizuje inovace a tvořivost. Umí česká věda poznat a udržet talent? Programová sekce přináší pestrou nabídku projekcí, workshopy a zdravou konfrontaci zkušeností s cílem přispět k snad ještě lepším zítřkům české vědy.

Na workshop se nemusíte registrovat, vytvořte si akreditaci na webu Academia film Olomouc .


Registrace je umožněna jen studentům a zaměstnancům po přihlášení

Datum: 28. 4. 2023

Čas: 17:00

Místo: 
Filmový sál, Konvikt