Skip to main content

Jak pracovat s cíli

Akce je určená pro každého, pro koho je důležité realizovat cíle a dosahovat výsledků. Naučíme vás jednoznačně zformulovat vaše cíle, čímž vneseme do vašeho fungování větší zaměřenost na výsledky. Díky tomu budete moci s celým svým týmem zaujmout postoj, který bude výrazem vaší vnitřní motivace a umožní vám dosáhnout toho, čeho chcete.
V průběhu tréninku se střídají teoretické a praktické části, přičemž důraz je kladen na ty praktické.

Témata, která probereme, jsou následující:
• Pět podmínek dobře formulovaného cíle
• Rozdíl mezi cílem, výsledkem a předsevzetím
• Psychologie skrytá v cílech: Co, Jak a Proč
• Outcome model

Po absolvování tréninku:
• Budete schopni jasně formulovat cíle.
• Pochopíte psychologii dosažení cílů a vytvoříte si správný postoj pro to, abyste mohli cílů skutečně dosáhnout.
• Budete používat 5 podmínek, které musí cíl splňovat, aby byl realizovatelný.
• Naučíte se, jak za pomoci správných technik vést rozhovor tak, aby byly cíle jasně komunikovány a každý pochopil požadovaný výsledek.
• Budete vědět, jak zvýšit šance na dosažení cílů tím, že včas odhalíte blokace.
• Budete schopni přijít na jádro problému
• Budete schopni lépe motivovat lidi tím, že objasníte pohnutky, které jsou za cíli.

Přednášku zastřešuje aktivita Grow with Google, která chce vybavit lidi dovednostmi pro digitální éru. Akce vznikla díky spolupráci Kariérního centra Univerzity Palackého a společností Google a Cognitio-Scan, která poskytuje lektory na jednotlivé akce. Před začátkem workshopu se prosím zaregistrujte na stránce http://gwg.cognitio-scan.cz/, kde vám bude přidělen přístup do klientské aplikace, se kterou budete moc během akcí pracovat.


Registrace je umožněna jen studentům a zaměstnancům po přihlášení

Datum: 30. 9. 2019

Čas: 16:00

Místo: 
Pevnost poznání