Skip to main content

tlumočník CZ/DE nebo CZ/PL

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU ODRY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM

Popis zaměstnavatele:

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) je jednou ze mezinárodních komisí působících v Evropě, zabývajících se problematikou řek a jezer, jejichž povodí leží na území více než jednoho státu.Sekretariát MKOOpZ se nachází ve Vratislavi.K hlavním cílům MKOOpZ patří: 1. Předcházet a trvale snižovat zatížení Odry, jakož i Baltického moře, škodlivými látkami. 2. Dosáhnout stavu vodních a souvisejících terestrických ekosystémů co možná nejblíže přirozenému stavu s příslušnou diverzitou druhů. 3. Umožnit využívání Odry, především k získávání pitné vody z břehové infiltrace a k zemědělskému využití vody a sedimentů. 4. Předcházet a snižovat rizika povodňových škod. 5. Koordinovat zavádění Rámcové směrnice EU o vodní politice v povodí Odry.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Vratislav, Polsko

Odměna:

Termín uzávěrky: 20. 1. 2023

Zveřejněno: 17. 1. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Maria Bytomska

Kontaktní telefon: +48713267470

Kontaktní email: sekretariat@mkoo.pl

Další kontakt:

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU ODRY
PŘED ZNEČIŠTĚNÍM (MKOOpZ)

hledá pro práci ve stálém sekretariátu Komise ve Vratislavi
vysoce kvalifikované kandidáty/kandidátky na místo

překladatele/ky – tlumočníka/ce
pro jazykovou kombinaci čeština-němčina
a/nebo čeština-polština

Pracovní náplň

Překladatel/ka – tlumočník/ce podporuje po jazykové stránce práci grémií MKOOpZ v oblastech vodní hospodářství, ekologie, chemie a jiných oblastí ochrany životního prostředí. K úkolům patří:
překlady pracovních předloh (např. protokolů ze zasedání, odborných dokumentů, zpráv, e-mailů, dopisů atd.),
konsekutivní a simultánní tlumočení (porady pracovních skupin, zasedání, konference, semináře atd.).

Požadavky na uchazeče:
úspěšně ukončené univerzitní/vysokoškolské vzdělání v oboru bohemistika, germanistika nebo polonistika (preferované zaměření překladatelství – tlumočnictví);
jeden ze smluvních jazyků čeština, němčina nebo polština jako mateřský jazyk (preferuje se čeština);
dobrá znalost angličtiny je výhodou;
překladatelská a tlumočnická (konsekutivní a simultánní) praxe;
znalost programů MS Office;
ochota ke služebním cestám;
dobré komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, zvládání pracovní zátěže.

Pracovní podmínky/mzda
Nabízíme Vám zaměstnání na plný úvazek v mezinárodním týmu a příjemné pracovní atmosféře. Pracovní poměr od 1. března 2023 na dobu 3 let, do které je započtena tříměsíční zkušební doba. Po třech létech je možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Požadované dokumenty
Kompletní žádost o zaměstnání (motivační dopis, životopis, kopie vysvědčení, diplomů a doporučení) zašlete v jednom z jazyků Komise (např. ve formátu pdf) na adresu sekretariátu MKOOpZ: sekretariat@mkoo.pl

Výběrové řízení
Předběžně vybraní kandidáti budou pozváni na kvalifikační pohovory, které proběhnou buď online formátu nebo v sídle sekretariátu MKOOpZ začátkem února 2023.

Termín pro podání žádosti o zaměstnání
do 20. ledna 2023