Skip to main content

Dobrovolník

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Člověk v tísni

Popis zaměstnavatele:

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Parametry

Typ: Jiná

Kategorie: Vzdělávání

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Olomouc

Odměna:

Termín uzávěrky: 30. 6. 2023

Zveřejněno: 22. 9. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Karolína Mynářová

Kontaktní telefon: +420 602 297 669

Kontaktní email: karolina.mynarova@clovekvtisni.cz

Další kontakt:

Nabízíme možnost stát se dobrovolníkem v naší organizaci. Dobrovolníci pomáhají dětem s učením a s celkovou přípravou do školy. Časová náročnost je cca 2 hodiny/týdně.