Skip to main content

Sociálně-právní poradna PDF

Ústav pedagogiky a sociálních studií nabízí bezplatnou sociálně-právní pomoc především v  oblastech:

 • problematiky výživného,
 • domácího násilí,
 • náhradní rodinné péče,
 • rodinně- právních vztahů,
 • společného jmění manželů,
 • odpovědnosti za škodu,
 • ochrany osobnosti,
 • pracovních smluv,
 • pracovních dohod,
 • problematiky BOZP,
 • dávek státní sociální podpory,
 • životního a existenčního minima,
 • sociálních služeb,
 • nemocenského pojištění,
 • důchodového pojištění,
 • v záležitostech souvisejících  se studiem – interpretace a aplikace školského zákona, vysokoškolského zákona.

Více na webu poradny.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně pro studenty a zaměstnance Pedagogické fakulty UP v Olomouci, výjimečně pro jiné osoby.

Kontakty:

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
zdenka.novakova@upol.cz
Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.
dagmar.pitnerova@upol.cz
tel.: 585 635 416

Sídlo:

Pedagogická fakulta UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Otevírací doba:

Konzultace po předchozí emailové či telefonické domluvě.