Skip to main content

Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) zajišťuje transfer technologií mezi univerzitou a komerční sférou. Jeho podnikatelský inkubátor pomáhá začínajícím organizacím. Studentům nabízí konzultace diplomových prací z ekonomie nebo příbuzných oborů. Společnostem se zajímavým nápadem a zaměřením poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity za výhodných podmínek.

Poskytované služby:

  • UP Business Club – vzdělávací akce, komunita studentů a podnikatelů z Olomoucka
  • UP Business Consulting – konzultace podnikatelských záměrů, poradenství při startu podnikání
  • UP Business Centre – pronájem prostor pro začínající a inovativní organizace (kanceláře, laboratoře, poloprovozní prostory, co-working, virtuální sídlo)
  • UP Business Catapult – pronájem prostor a poradenské služby konzultantů a mentorů
  • Management duševního vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci
  • Business Development, Proof-of-Concept projekty, komerční spolupráce s organizacemi (smluvní výzkum, výzkum na zakázku, licenční smlouvy), zakládání firem
  • Projektová podpora pro akademiky a organizace

Web: www.vtpup.cz

Kontakty:

telefon: 585 631 420

e-mail: recepce@vtpup.cz

Sídlo:

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc

Otevírací doba:

Provoz recepce: pondělí až pátek 7:30 až 16:30