Skip to main content

Studentská právní poradna

Studentská právní poradna poskytuje právní poradenství v oblastech soukromého a správního práva. Klient získává analýzu svého případu z pohledu platného práva a je zde i možnost vypracování podání na soudy a správní orgány a smluv.

Studentská právní poradna je praktickou výukovou aktivitou, v jejímž rámci studenti PF UP v Olomouci pod vedením pedagogů a praktikujících právníků řeší reálné případy klientů, kteří se na Studentskou právní poradnu obrátí s žádosti o rozbor jejich situace. Studentská právní poradna je určena především těm, kdo si z finančního hlediska nemohou dovolit služby advokáta.

Web:

https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c9478

Kontakty:

kancelář Studentské právní poradny
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 8
Olomouc 771 11 (budova A, za vrátnicí vlevo)

E-mail: studentskapravniporadna@upol.cz

Tel: 585 637 616