Skip to main content

Psychologická poradna

V otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních a pracovních se vám budou věnovat pracovníci Katedry psychologie Filozofické fakuty Univerzity Palackého: Martin Dolejš, Leona Jochmannová, Marek Kolařík, Martin Kupka, Kateřina Palová, Helena Pipová, Irena Sobotková, Jaroslava Suchá, Matúš Šucha.

Důležité upozornění: Poradna je určena primárně pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V případě volné kapacity i pro studenty Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Právnické fakulty. Studenti Pedagogické fakulty, Fakulty tělesné kultury, Fakulty zdravotnických věd a Cyrilometodějské teologické fakulty mají k dispozici psychologické poradenské služby na svých fakultách.

Možnost objednání na tel. čísle 585 633 501 nebo přímo u poradců (e-mailem, telefonicky).

Poradenství je bezplatné.

Více najdete na webu poradny.