referent/referentka právní agendy oddělení organizační a správní odboru školství

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Kategorie: Administrativa

Místo výkonu práce: Cejl 73, Brno

Typ úvazku: Práce na HPP

Odměna:

Termín uzávěrky: 7. 4. 2020

Kontakty

Kontaktní osoba: Martina Kučerová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

referent/referentka právní agendy oddělení organizační a správní odboru školství

Místo výkonu práce: Cejl 73, Brno

Platové podmínky:     se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády                    o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11

Termín nástupu:       co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: Referent/referentka právní agendy oddělení organizačního a správního vykonává komplexní právní činnosti v jednotlivých oborech státní správy nebo samosprávy Jihomoravského kraje, dotýkající se problematiky školství, zejména v oblastech obchodního práva, občanského práva, veřejných zakázek, pracovního práva a správního práva, včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. Poskytuje právní pomoc školám a školským zařízením zřizovaným Jihomoravským krajem; zajišťuje metodickou pomoc; poskytuje konzultace v pracovně právních vztazích a mzdových otázkách pracovníků školství aj.

Kontaktní pracovník: Mgr. Marta Hromková, vedoucí oddělení organizačního a správního odboru školství, tel. 541 653 511.

 

Požadujeme:

Ø potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu

 • studijní obor: právo
 • znalosti oboru: znalost občanského, pracovního a správního práva, orientace v oblasti školského práva, orientace v oblasti výkonu státní správy a samosprávy a problematiky na úseku školství v Jihomoravském kraji
 • zvláštní odborná způsobilost ve školství (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
 • praxe: právní praxe vítána
 • jazykové znalosti: vítána znalost anglický jazyka nebo jiného světového jazyky na komunikační úrovni
 • další požadavky:
 • výborné komunikační, organizační, vyjadřovací a prezenční schopnosti
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy
 • ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
 • pečlivost, zodpovědnost, systematičnost
 • analytické myšlení
 • uživatelská znalost MS Office
 • řidičské oprávnění skupiny B   

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky
 • osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování
 • Ticket Benefit Card v hodnotě 6000 Kč ročně,
 • příspěvek na kulturní akce, penzijní připojištění,
 • firemní mateřskou školku,
 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
 • příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 7. dubna 2020. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Upozornění pro uchazeče:

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti  ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

KONTAKT

Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám 1 Olomouc zobrazit na mapě

+420 585 631 054

kariernicentrum@upol.cz

Korespondenční adresa:
Křížkovského 8, Olomouc, 771 47


administrace

Provozní doba

Po: 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čt: 8:00 – 12:00
Pá: Zavřeno

Konzultace a koučink na základě předchozí dohody


Podpořili nás