Skip to main content

Referent společné státní správy a samosprávy oddělení rozvoje a podpory managementu rektorátu Univerzity obrany

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Univerzita obrany

Popis zaměstnavatele:

Univerzita obrany je státní vysoká škola a připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády ČR, státní správy a smluvních závazků s ostatními demokratickými státy. Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Neuvedeno

Počet hodin za týden: 40

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: 28000

Termín uzávěrky: 31. 10. 2023

Zveřejněno: 29. 9. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Ivan Hlavačka

Kontaktní telefon: 973442740

Kontaktní email: ivan.hlavacka@unob.cz

Další kontakt:

Obsah činnosti:

 • Příprava podkladů pro tvorbu a aktualizaci aktů řízení, strategických a dalších dokumentů univerzity v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností.
 • Vedení agendy HR Award a univerzitního plánu genderové rovnosti.
 • Zpracování zpráv a hodnocení v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností pro vedení univerzity.
 • Poskytování metodické pomoci součástem univerzity v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností.
 • Provádění kontrol a auditů v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností.

Požadavky na uchazeče:

 • Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské magisterské vzdělání
 • Uživatelská znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat Pro).
 • Jazyková způsobilost v anglickém jazyce odpovídající úrovni NATO STANAG 6001 – SLP 2222 nebo ekvivalent.
 • Zájem o oblast terciárního vzdělávání.
 • Praxe v oblasti řízení kvality výhodou.
 • Pracovní zkušenosti v univerzitním prostředí, příp. AČR, výhodou (zejména v oblasti vzdělávací nebo tvůrčí činnosti).
 • Splnění podmínek pro práci s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“.

Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavou práci,
 • stabilní zaměstnání,
 • 200 hodin dovolené na zotavenou,
 • možnost čerpání až pěti dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů,
 • výhody závodního stravování,
 • možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na stravování),
 • možnost využívání sportovišť zaměstnavatele,
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

Kontaktní e-mail pro zaslání požadovaných dokladů: ivan.coufal@unob.cz

Bližší informace na ​Volná pracovní místa neakademických pracovníků – unob