Skip to main content

právník/právnička odd. stavebního řádu (doba určitá)

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Jihomoravský kraj

Popis zaměstnavatele:

JSME moderní, otevřený a profesionální úřad - staňte se součástí velkého zaměstnavatele! Naše práce je: SMYSLUPLNÁ - děláme něco pro lidi, kteří v našem kraji žijí, snad ve všech oblastech, které vás napadnou; ROZVÍJEJÍCÍ - můžete se hodně naučit a my Vás podpoříme v dalším vzdělávání; TÝMOVÁ - můžete se stát součástí mnoha týmů, formálních i neformálních; STABILNÍ - u nás najdete stabilní zaměstnání v přátelském pracovním prostředíSamozřejmostí je rovný přístup, slaďování pracovního a rodinného života.

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Administrativa

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: Brno

Odměna: od 25.280,- Kč do 37.170,- Kč dle délky praxe (možnost osobního ohodnocení a odměn)

Termín uzávěrky: 8. 8. 2023

Zveřejněno: 8. 12. 2022

Kontakty

Kontaktní osoba: Ing. Věroslava Prskavcová

Kontaktní telefon: 541651230

Kontaktní email: kucerova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Další kontakt: Martina Kučerová

Krajský úřad Jihomoravského kraje
hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení místa
referenta/referentky právní agendy oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu
(pracovní poměr na dobu určitou – po dobu trvání rodičovské dovolené)
Místo výkonu práce: Žerotínovo náměstí 3, BRNO
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11
Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: referent/ka právní agendy zabezpečuje komplexní právní činnosti oddělení včetně zastupování v soudních řízeních, zajišťuje přezkoumání rozhodnutí správních orgánů nižších stupňů, zajišťuje vyřizování oznámení petic, podnětů a stížností, provádí úkony správního orgánu v rozsahu stanoveném v pověření ředitele na úseku stavebně správním; kontroluje výkon státní správy na úseku stavebního řádu v rámci kraje a podřízených správních úřadů; provádí konzultační a poradenskou činnost v oboru působnosti územního správního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje na úseku stavebně-správním, aj.

Kontaktní pracovník: Ing. Věroslava Prskavcová, vedoucí oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu telefon 541 651 394, e-mail: prskavcova.veroslava@jmk.cz
Mgr. Martina Kučerová, oddělení personální odboru kancelář ředitele telefon 541 651 230, e-mail: kucerova.martina@jmk.cz

Požadujeme:
• potřebné vzdělání: naplnění § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu čl. II přechodná ustanovení, bod 19, zákona č. 350/2012 Sb.
• studijní obor: právo
• znalosti oboru: všeobecný přehled v oblasti stavebně správní (zejména znalost zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
• zvláštní odborná způsobilost: při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
• jazykové znalosti: znalost německého nebo anglického jazyka vítána
• vítána praxe ve státní správě nebo samosprávě
• další požadavky:
o dobrá uživatelská znalost MS Office
o komunikační, organizační, vyjadřovací a prezentační schopnosti
o odolnost vůči stresu, schopnost práce pod tlakem
o schopnost přizpůsobit se dané situaci, operativně řešit problémy, analytické myšlení
o zodpovědnost, pečlivost, preciznost, adaptabilita, systematičnost
o ochota dále se vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí
o schopnost samostatné i týmové práce
o uživatelská znalost MS Office
o řidičské oprávnění skupiny B výhodou.

Nabízíme:
• týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
• osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky,
• osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,
• pět týdnů dovolené, sick days,
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
• zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
• firemní mateřskou školku,
• jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
• stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.
Písemnou přihlášku ( zde ) se strukturovaným profesním životopisem zašlete na e-mailovou adresu: kariera@jmk.cz nejpozději do 09.06.2023. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

Přihlášku se strukturovaným životopisem zasílejte na kariera@jmk.cz. Uchazeči budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.