Skip to main content

Lékař/ka k doktorskému Ph.D. studiu na Klinice diabetologie

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Institut klinické a experimentální medicíny

Popis zaměstnavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny je největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Zaměřuje se na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky.IKEM tvoří 4 odborná centra, 8 klinik a 15 odborných pracovišť, základen a laboratoří.Naším smyslem je pomáhat každému jednotlivému pacientovi, hledat nejúčinnější způsoby prevence chorob, snižovat nemocnost, invaliditu a úmrtnost, zvyšovat kvalitu let života, které jsme přidali a zobecňovat poznatky z klinické praxe ve prospěch lékařské vědy.Posouváme medicínu kupředu, buďte u toho s námi!

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Zdravotnictví

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: IKEM, Praha

Odměna:

Termín uzávěrky: 30. 12. 2023

Zveřejněno: 5. 5. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Petra Poláková

Kontaktní telefon: 739808926

Kontaktní email: petra.polakova@ikem.cz

Další kontakt:

Je diabetologie Vaší vášní a chcete se v oboru dále vzdělávat a rozvíjet formou Ph.D. studia? Pokud Vám nechybí motivace a ambice pomáhat pacientům v největším diabetologickém centru v ČR, pak hledáme právě Vás.

Co bude Vaší každodenní radostí?

Stanete se sekundárním lékařem/lékařkou s prezenčním postgraduálním studiem. Budete pracovat na lůžkovém oddělení Kliniky diabetologie a především v podiatrické nebo v angiologické/diabetologické ambulanci s přístupem k nejmodernějším diagnostickým a léčebným metodám:

 • vyšetření neuropatie, ICHDK a stavu mikrocirkulace,
 • moderní přístupy v hojení ran zahrnující nejen moderní krytí, ale i aplikace kožních náhrad,
 • podtlakové terapie, ozonoterapie, léčba kmenovými buňkami, senzory, inzulínové pumpy, uzavřené okruhy a další.

Vaše stáže v rámci interního kmene budou probíhat jak v IKEM, tak v Thomayerově nemocnici.

A čeho se může týkat Vaše potenciální téma k Ph.D. studiu?

 • buněčné terapie ischemické choroby dolních končetin,
 • obstrukční spánkové apnoe u diabetické nohy,
 • mikrodialyzačních technik,
 • přeprogramování kmenových buněk pomocí mRNA, značení kmenových buněk,
 • biomechaniky a terapie odlehčením u syndromu diabetické nohy.

Co si získá Vaše srdce?

 • Práce v superspecializovaném zdravotnickém zařízení vybaveném nejmodernějšími technologiemi
 • Adaptační proces pod vedením kvalitních školitelů
 • Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 • Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok
 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů osobního volna
 • Ubytování pro mimopražské uchazeče
 • Výhodné stravování přímo v IKEM
 • Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb
 • Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM