Skip to main content

Jiný odborný pracovník/Zdravotní laborant(ka) k Ph.D. studiu

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Institut klinické a experimentální medicíny

Popis zaměstnavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny je největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Zaměřuje se na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky.IKEM tvoří 4 odborná centra, 8 klinik a 15 odborných pracovišť, základen a laboratoří.Naším smyslem je pomáhat každému jednotlivému pacientovi, hledat nejúčinnější způsoby prevence chorob, snižovat nemocnost, invaliditu a úmrtnost, zvyšovat kvalitu let života, které jsme přidali a zobecňovat poznatky z klinické praxe ve prospěch lékařské vědy.Posouváme medicínu kupředu, buďte u toho s námi!

Parametry

Typ: Jiná

Kategorie: Věda a výzkum

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: IKEM, Praha

Odměna:

Termín uzávěrky: 14. 1. 2024

Zveřejněno: 22. 5. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Petra Poláková

Kontaktní telefon: 739808926

Kontaktní email: petra.polakova@ikem.cz

Další kontakt:

Je pro Váš výzkum srdcovou záležitostí, motivuje Vás možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace a láká Vás zajímavá práce ve vysoce specializovaném zdravotnickém zařízení? Pak možná hledáme právě Vás!

Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM hledá do svého týmu pro vědu nadšeného absolventa nebo absolventku k postgraduálnímu studiu v doktorském studijním programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.

Co bude Vaší každodenní radostí?

Budete se zabývat výzkumnou činností zaměřenou na detekci genetických variant kandidátních genů zapojených do progrese civilizačních onemocnění – primárně kardiovaskulárních onemocnění či diabetes. Dále se s námi budete zaměřovat na analýzu volně cirkulujících markerů v plazmě (RNA, cfDNA), genové exprese a změny epigenetických markerů ve vztahu k predikci potransplantačních komplikací či porovnání efektu léčby u pacientů s aterosklerózou a se srdečním selháním.

Témata disertačních prací:

1) Analýza nutrigenetického ovlivnění dyslipidemie a obezity na rozsáhlém populačním vzorku.

2) Využití analýzy volných DNA a miRNA jako markerů svalového poškození u pacientů léčených statiny a u pacientů se srdečním selháním před a po transplantaci srdce.

Co od Vás budeme potřebovat?

  • VŠ vzdělání přírodovědného nebo lékařského směru

Co si získá Vaše srdce?

  • Práce v superspecializovaném zdravotnickém zařízení vybaveném nejmodernějšími technologiemi
  • Možnost pracovního úvazku od 0,3 až do 0,9
  • Adaptační proces pod vedením kvalitních školitelů
  • Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
  • Ubytování pro mimopražské uchazeče
  • 5 týdnů dovolené a 5 dnů osobního volna (při úvazku 1,0)
  • Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok (při úvazku 1,0)

a další benefity.