Skip to main content

Jiný odborný pracovník – výzkumný pracovník

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel: Institut klinické a experimentální medicíny

Popis zaměstnavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny je největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Zaměřuje se na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky.IKEM tvoří 4 odborná centra, 8 klinik a 15 odborných pracovišť, základen a laboratoří.Naším smyslem je pomáhat každému jednotlivému pacientovi, hledat nejúčinnější způsoby prevence chorob, snižovat nemocnost, invaliditu a úmrtnost, zvyšovat kvalitu let života, které jsme přidali a zobecňovat poznatky z klinické praxe ve prospěch lékařské vědy.Posouváme medicínu kupředu, buďte u toho s námi!

Parametry

Typ: Pracovní poměr

Kategorie: Věda a výzkum

Počet hodin za týden:

Místo výkonu práce: IKEM, Praha

Odměna:

Termín uzávěrky: 20. 8. 2023

Zveřejněno: 10. 7. 2023

Kontakty

Kontaktní osoba: Petra Poláková

Kontaktní telefon: 739808926

Kontaktní email: petra.polakova@ikem.cz

Další kontakt:

Jste organizovaná a pečlivá osobnost, která má chuť dále se vzdělávat a touhu objevovat stále něco nového?

Oddělení kardio-renálního výzkumu Centra experimentální medicíny IKEM hledá do svého týmu novou kolegyni nebo kolegu. Přidejte se k nám!

Co bude Vaším posláním?

Budete vyšetřovat kardiovaskulární funkce laboratorních zvířat pomocí echokardiografie, katetrizace a RTG, provádět chirurgické výkony na experimentálních zvířecích modelech, instrumentovat a asistovat při operacích. Budete také zajišťovat anestezii zvířat, odběry a vyšetřování biologického materiálu, pooperační péči o laboratorní zvířata a budete vést zdravotní dokumentaci. V neposlední řadě budete zajišťovat, připravovat a sterilizovat materiál k provedení experimentu, následnou analýzu dat, prezentaci výsledků a přípravu podkladů pro publikační činnost.

Co od Vás budeme potřebovat?

 • Vzdělání přírodovědného směru
 • Zájem o problematiku, zvídavost a touhu objevit něco nového
 • Organizovanost a pečlivost, schopnost samostatné práce a samostudia problematiky
 • Manuální zručnost a trpělivost
 • Zájem o další profesní růst

Co si získá Vaše srdce?

 • Práce v superspecializovaném zdravotnickém zařízení vybaveném nejmodernějšími technologiemi
 • Adaptační proces pod vedením kvalitních školitelů
 • Moderní zázemí a zajímavá nerutinní práce v multioborové laboratoři, která přináší nové objevy z oblasti diabetologie, kardiologie a transplantační chirurgie
 • Možnost účasti na výzkumných a grantových projektech
 • Podpora dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů osobního volna
 • Ubytování pro mimopražské uchazeče
 • Výhodné stravování přímo v IKEM