Skip to main content

Centrum výzkumu zdravého životního stylu PdF

Poskytované služby:

Poradenství v těchto oblastech:

  • zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory,
  • prevence infekčních i neinfekčních chorob,
  • výživa a stravovací návyky, zásady zdravé výživy, výživová doporučení,
  • prevence a možnosti řešení při závislostním chování, užívání návykových látek atp.,
  • problematika reprodukčního zdraví (např. prevence a možnosti řešení rizikového sexuálního chování) a sexuální výchovy,
  • pohybová aktivita,
  • výchova ke zdraví ve vzdělávacím kurikulu,
  • podpora zdraví v národních a mezinárodních strategických dokumentech, projekty
  • konzultace k závěrečným, bakalářským a diplomovým pracím v oblasti zdraví a zdravého životního stylu,
  • kontakty na odborníky, odborné pracoviště a centra v jednotlivých oblastech zdraví a zdravého životního stylu.

Web: http://www.pdf.upol.cz/menu/struktura-pdf/fakultni-ucelova-zarizeni/centrum-vyzkumu-zdraveho-zivotniho-stylu/

Kontakty:

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.
e-mail: michaela.hrivnova@upol.cz
tel: +420 585 635 512

Sídlo:

Pedagogická fakulta UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Poradna k otázkám zdraví a zdravého životního stylu se nachází ve 3. poschodí

Otevírací doba:

Středa 11-12 h, po individuální dohodě možný i jiný termín.