Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF

Specializované pracoviště Pedagogické fakulty Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) se zaměřuje na oblast rizikového chování ve virtuálních prostředích (internet apod.).

Centrum PRVoK je realizátorem vzdělávacího, vědecko-výzkumného a intervenčního projekt E-Bezpečí. E-Bezpečí zabezpečuje prevenci a intervenci v oblasti rizikové virtuální komunikace se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, sexting, ochranu osobních údajů, problematiku zneužití sociálních sítí (zejména Facebook) a další formy sociálně-patologického chování. E-Bezpečí řeší jednotlivé případy ve spolupráci s Policií ČR a dalšími specializovanými subjekty.

Poskytované služby:

Vzdělávací aktivity

 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro základní a střední školy,
 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro veřejnost,
 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro vysokoškolské studenty,
 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro policisty (preventisty, kriminalisty),
 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro sociální pracovníky,
 • vzdělávací kurzy CŽV v rámci DVPP,
 • neformální vzdělávací aktivity v rámci on-air akcí (Veletrh vědy a výzkumu UP).

Preventivní aktivity zaměřené na školy

 • komplexní preventivní programy zaměřené na rizikové chování,
 • různé soutěže pro žáky a studenty.

Intervence

 • online poradna pro oblast rizikového chování na internetu – zejména pro případy kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, rizik sociálních sítí, zneužití osobních údajů, blokaci ilegálního nežádoucího internetového obsahu atd.
 • psychologické, sociálně-patologické, pedagogické a právní poradenství

Výzkum

 • národní a regionální výzkumné programy

Web:
Centrum PRVoK (http://www.prvok.upol.cz/index.php/cz/)
Projekt E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz)
Online poradna (www.napisnam.cz)

Kontakty:
e-mail 1: prvok@upol.cz
e-mail 2: info@e-bezpeci.cz
telefon 1 (mobil): +420 773 470 997
telefon 2 (mobil): +420 777 146 808
telefon (pevná): +420 585 635 601 (út-čt)

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
kamil.kopecky@upol.cz
Vedoucí centra prevence rizikové virtuální komunikace
telefon: +420 585 635 601
mobil: +420 773 470 997

Sídlo:

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám č. 5, Olomouc 771 40

Otevírací doba:

Online poradna www.napisnam.cz

KONTAKT

Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské nám 1 Olomouc zobrazit na mapě

+420 585 631 054

kariernicentrum@upol.cz

Korespondenční adresa:
Křížkovského 8, Olomouc, 771 47


administrace

Provozní doba

Po: 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čt: 8:00 – 12:00
Pá: Zavřeno

Konzultace a koučink na základě předchozí dohody


Podpořili nás