Skip to main content

Centrum poradenské služby CMTF

Centrum poradenské služby CMTF UP nabízí a zajišťuje psychologické a studijní poradenství i poradenství pro studenty se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Poskytuje rovněž osobní doprovázení a pastorační službu studentům, vyučujícím a zaměstnancům CMTF.

Poskytované služby:

Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských

  • prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.peter.tavel@upol.cz (konzultace po předchozím objednání)

Poradenství v záležitostech studia na CMTF, volby studijních programů, nostrifikace, rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání


Pro možnosti studia v zahraničí


Web: www.cmtf.upol.cz

Kontakty:

tel.: 585 637 001
e-mail: dekanat.cmtf@upol.cz

Sídlo:

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc

Otevírací doba:

Po předchozí domluvě, resp. po telefonickém nebo e-mailovém objednání