Skip to main content

Centrum celoživotního vzdělávání

CCV PdF UP je akreditovanou a certifikovanou vzdělávací institucí (akreditace MŠMT, certifikace kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 TÜV SÜD Czech s.r.o), která poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení, pracovníkům veřejné správy i dalším zájemcům a institucím.

Poskytované služby:

  • studijní programy kvalifikačního vzdělávání pedagogických pracovníků (učitelská způsobilost, rozšiřující studia učitelství, studium k výkonu specializovaných činností ve vzdělávacích institucích)
  • vzdělávací kurzy a workshopy pro pedagogické pracovníky, nepedagogické pracovníky škol, sociální pracovníky, pracovníky veřejné správy
  • vzdělávací kurzy pro středoškolské a vysokoškolské studenty
  • neformální vzdělávací aktivity (Klub technicky nadaných dětí, Den zdraví ad.)

Poradenská činnost

Odbor kariérového poradenství – poskytuje systematické poradenské služby v oblastech:

  • pedagogických věd,
  • učitelské profese: k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy, k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
  • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.
  • k získání způsobilosti vyučovat další předměty na všech stupních škol,
  • studií k zabezpečení logopedické péče ve školství

Výzkum

Centrum inovací ve vzdělávání CCV – CIV je součástí CCV a je účelovým zařízením, které připravuje a integruje projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovativních metod v rámci celoživotního učení a jejich následnou implementaci do vzdělávacího systému. Centrum podporuje rozvoj mezioborové partnerské spolupráce PdF UP v oblasti inovací ve vzdělávání s institucemi v Olomouckém kraji, zejm. se sdružením OK4Inovace

Web:

Centrum celoživotního vzdělávání (http://www.ccv.upol.cz)
Centrum inovací ve vzdělávání (http://www.centruminovacipdf.upol.cz/)
Online poradna (http://new.ccv.upol.cz/cz/rubriky/kontakty/napiste-nam/)

Kontakty:

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. – proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání PdF UP
tel.: +420 585 635 006, 607
e-mail: hana.maresova@upol.cz
Ing. Igor Škarabella – vedoucí CCV
tel.: +420 585 635 148,
e-mail: igor.skarabella@upol.cz

Sídlo:

Centrum celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám č. 5, Olomouc 771 40

Otevírací doba:

Online poradna: http://new.ccv.upol.cz/cz/rubriky/kontakty/napiste-nam/