Loading.. Nahrávám stránku...

Vysokoškolská sociálně-právní poradna

Poradna při Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci se zabývá zejména záležitostmi v oblastech souběhu studia, delšího a dalšího studia – rozdílů, vyplývajících povinností, přestupů a rozkladů při ukončení studia, změny formy studia, poplatků za studium, pracovních smluv a otázkách zaměstnanosti, možnosti podání výpovědi, dodržování obsahu pracovní smlouvy, sociálního zabezpečení studentů, penzijního připojištění, dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, životního a existenčního minima, partnerských neshod, problematiky rozvodového řízení, vypořádání společného jmění manželů, svěření nezletilých dětí do výchovy po dobu po rozvodu manželství, problémů soužití v manželství s cizincem, domácího násilí, výchovy nezletilých, výživného, zajištění péče o společné děti s rozdílným státním občanstvím, problémů s plněním povinné školní docházky, přiznání sirotčího důchodu, šikany, kyberšikany na školách, návrhů na náhradu škody, zdravotních problémů, otázkách zdravotního pojištění a zdravotní péče, souběhu pracovního poměru a pobírání starobního důchodu, zvyšování kvalifikace u zaměstnanců, nároku na studijní volno, problematiky pobírání nemocenských dávek, nájmu, pronájmu bytu, vyklizení bytu, rušení trvalého pobytu, sociálního zabezpečení při studiu a možnosti sociálních stipendií, plateb nad rámec sociálních služeb, aj.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně pro studenty a zaměstnance Pedagogické fakulty UP v Olomouci, výjimečně pro jiné osoby.

Poradna poskytuje tyto služby:

  • mail poradenství,
  • krizová intervence,
  • návaznost na další odborná pracoviště v rámci interdisciplinární spolupráce,
  • odborné konzultace v oblasti sociálně-právní.

Web: www.upss.cz/socialne-pravni-poradna/

Kontakty:

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
zdenka.novakova@upol.cz
Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.
dagmar.pitnerova@upol.cz
tel.: 585 635 416

Sídlo:

Pedagogická fakulta UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Otevírací doba:

Konzultace po předchozí emailové či telefonické domluvě.

Chci se zeptat