Loading.. Nahrávám stránku...

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP Olomouc působí oficiálně od r. 2002 při Katedře psychologie Filozofické fakulty UP v Olomouci. Poradenský tým tvoří členové katedry s poradenskou praxí a příslušným výcvikem. V současné době je v poradně činných 9 členů katedry.

Cílovou skupinou jsou studenti všech fakult UP a zaměstnanci UP. 

Psychologické poradenské služby jsou poskytovány ve všech základních oblastech: v otázkách osobních,  vztahových, partnerských a rodinných, ale také adaptačních, studijních a pracovních. Specializujeme se i na problémy spojené s internetovým prostředím (kyberšikana, kyberstalking aj.).

Poradenství je pro klienty bezplatné. 

Web: http://psych.upol.cz/sluzby/poradna/

Kontakty:

Noví klienti se mohou objednat přes sekretářku katedry na telefonu 585 633 501 nebo osobně u jednotlivých poradců podle své volby.
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
e-mail: irena.sobotkova@upol.cz
tel: 585 633 522

Sídlo:

Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc 771 40

Otevírací doba:

Konzultace dle domluvy.

Chci se zeptat