Loading.. Nahrávám stránku...

Firmy a organizace

Jsme součástí Univerzity Palackého v Olomouci. Poskytujeme příležitosti k růstu studentům v oblastech, které zaměstnavatelé potřebují. Rozvíjíme jejich kompetence, zvyšujeme jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Studentské kariérní a poradenské centrum poskytuje studentům zejména konzultace v oblasti kariérního poradenství, rozvojové kurzy, tréninky a workshopy, assessment a development centrum na zkoušku, setkávání se zaměstnavateli, konference, online poradenství a další aktivity zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Cílem aktivit Studentského kariérního a poradenského centra je podpora:

  • • rozvoje klíčových dovedností studentů,
  • • vytváření kontaktů studentů se zaměstnavateli,
  • • přechodu absolventů univerzity do praxe,
  • • činnosti poradenských pracovišť Univerzity Palackého.

Nabízíme možnost spolupráce organizacím a zaměstnavatelům z celé České republiky. Se zapojenými partnery realizujeme širokou škálu aktivit. Forma spolupráce a její rozsah je vždy vydefinován podle potřeb organizace tak, aby spolupráce přinesla užitek všem zúčastněným stranám – rozvíjela studenty, naplňovala potřeby organizace a nám pomohla dosáhnout stanovených cílů.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
AKTIVITA PŘÍNOS PRO ZAPOJENOU ORGANIZACI
Stáže studentů v organizaci Propojení s budoucími zaměstnanci – snížení nákladů při náboru a adaptačním procesu, propojení teorie s praxí
Stínování manažerů Zpětná vazba pro organizaci – po dokončení programu vyhodnocení aktivity, možnost inovace procesů v organizaci – bez profesní slepoty, nástroj motivace pro stávající zaměstnance
Spolupráce na bakalářských a diplomových pracích studentů Možnost inovace procesů v organizaci, získání potřebných dat na základě potřeby zaměstnavatele, snížení či eliminace nákladů za externí konzultanty
Propagace organizace přes komunikační kanály centra PR organizace (např. publikování článků na webu - vždy uveřejněny informace o autorovi případně organizaci, ve které pracuje, rozhovor pro studentské rádio či video záznam), nástroj brandingu, šíření značky, pozitivního vnímání zaměstnavatele
Inzerce volných pracovních míst HPP/DPP,DPČ Snížení nákladů za inzerci a nábor, asistence Studentského kariérního a poradenského centra – možnost spolupráce při výběrových řízeních na obsazovanou pozici, možnost inzerovat na portálu Studentského kariérního a poradenského centra a také na portálu Absolvent
Setkávání s organizací (např. přednášky z odborné oblasti, volnočasová aktivita – seznámení s organizací apod.) PR organizace, nástroj brandingu, šíření značky, pozitivního vnímání zaměstnavatele, dlouhodobě pak snížení nákladů při náboru zaměstnanců (větší zájem o prestižního zaměstnavatele), motivace pro zapojené zaměstnance (možnost seberealizace v nové oblasti, prevence vyhoření)
Sponzoring vzdělávacích a rozvojových akcí nástroj brandingu, šíření značky, pozitivního vnímání zaměstnavatele, možná součást programu společenské odpovědnosti, dlouhodobě pak snížení nákladů při náboru zaměstnanců (větší zájem o prestižního zaměstnavatele)

Kontakty:

Web: www.kariernicentrum.upol.cz
Email: kariernicentrum@upol.cz

Mgr. Jitka Janečková Moťková
Vedoucí Studentského kariérního a poradenského centra

Mgr. Katrin Baníková
Koordinátorka Studentského kariérního a poradenského centra

Sídlo:
Studentské kariérní a poradenské centrum, Biskupské nám. 1, Olomouc 771 40

Registrace nové organizace
Chci se zeptat